News

13/03/2015

New Series 'Festivals' starts on S4C Sunday 22 March at 20:00

In a new three-part series, presenter and adventurer Lowri Morgan looks at important world festivals, which celebrate birth, marriage and death. Lowri's journey starts in Beijing, China in the programme Gŵyl y Geni: Tsieina on Sunday, 22 March on S4C.

13/03/2015

Mi fydd pennod cyntaf 'Gwyl y Geni: Tsieina' ar yr awyr Ddydd Sul y 22ain o Fawrth ar S4C am 8 y.h

Mewn cyfres newydd dair rhan, bydd y gyflwynwraig a'r anturiaethwraig Lowri Morgan yn edrych ar wyliau sy'n dathlu digwyddiadau pwysig mewn bywyd. Ac mae croeso i chi ymuno yn y dathliadau nos Sul, 22 Fawrth ar S4C, wrth i ni ddechrau ein taith yn Beijing yn Gŵyl y Geni: Tsieina.

25/02/2015

DNA Cymru ar yr awyr Ddydd Sul y 1af o Fawrth ar S4C am 8 y.h

Ar Ddydd Gŵyl Dewi bydd S4C yn dechrau ar daith epig i geisio ateb y cwestiwn 'Pwy ydy'r Cymry?' gyda rhaglen ddogfen DNA Cymru fel cyflwyniad i gyfres o bwys cenedlaethol fydd yn cael ei darlledu yn yr hydref.

Page 8 of 28 1 2 35 6 7 8 9 10 1126 27 28

Recent Production Work

Velindre
ITV Cymru Wales