News

13/03/2015

New Series 'Festivals' starts on S4C Sunday 22 March at 20:00

In a new three-part series, presenter and adventurer Lowri Morgan looks at important world festivals, which celebrate birth, marriage and death. Lowri's journey starts in Beijing, China in the programme Gŵyl y Geni: Tsieina on Sunday, 22 March on S4C.

13/03/2015

Mi fydd pennod cyntaf 'Gwyl y Geni: Tsieina' ar yr awyr Ddydd Sul y 22ain o Fawrth ar S4C am 8 y.h

Mewn cyfres newydd dair rhan, bydd y gyflwynwraig a'r anturiaethwraig Lowri Morgan yn edrych ar wyliau sy'n dathlu digwyddiadau pwysig mewn bywyd. Ac mae croeso i chi ymuno yn y dathliadau nos Sul, 22 Fawrth ar S4C, wrth i ni ddechrau ein taith yn Beijing yn Gŵyl y Geni: Tsieina.

Page 7 of 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1025 26 27

Recent Production Work