Mynyddoedd y Byd

22nd May 2017

Mae S4C yn mynd â ni i ben y byd – mewn cyfres ddogfen ryngwladol sy’n portreadu bywydau pobol y mynyddoedd yn Affrica, Ewrop, Asia a’r Americas.

Mae’r mynyddoedd uchaf yn ysbrydoliaeth ac yn sialens i ddynolryw. A gwydn a dyfeisgar yw bobol yr ucheldiroedd, pobol sy wedi dysgu sut i fyw yno, a chynnal diwylliant arbennig.

Ond islaw, mae’r byd yn cynhesu, mae’r hinsawdd yn newid, a dyw’r mynyddoedd ddim yn sefyll ar wahân i dynged weddill y blaned. Sut beth yw byw yn y mynyddoedd yn 2017, felly?

Yn y gyfres hynod amrywiol a lliwgar hon, bydd chwech o sêr y sgrin yn ein tywys ni i weld tirlun trawiadol ac i gwrdd â chymeriadau gafaelgar ym mynyddoedd enwocaf y byd.

O gopaon Corea, i fryniau’r Rwenzori yn Affrica, o’r Alpau i’r Andes, o’r Rockies i’r Himalaia , dyma hanes byw a bod ym mannau uchel y ddaear.

Yr actores amryddawn Ffion Dafis fydd yn teithio ar hyd lôn newydd yn yr Himalaia, i fyny at deml enwog Muktinath, pedair mil o fedrau uwch lefel y môr.

Gohebydd newyddion y BBC Sian Lloyd sy’n gweld y byfflo gwyllt yn dod yn ôl i’r Rockies am y tro cyntaf mewn canrif a mwy – a hynny yn y modd mwyaf annisgwyl.

Y byd modern a’r Alpau – dyma destun cyflwynydd poblogaidd Final Score, Jason Mohammad, wrth grwydro’r Swistir mewn car, trên, lifft-sgïo a hofrennydd .

Y cyn-filwr Owen Davis sy’n olrhain y frwydr dros annibyniaeth ym mynyddoedd y Rwenzori yn Uganda, wrth ddringo tuag at gopa sydd wedi’i enwi ar ôl Cymro – Mynydd Stanley.

Bydd gohebydd y BBC yn Seoul, Stephen Evans, yn mentro mas o’r brifddinas i geisio deall pam bod y mynyddoedd mor agos at galonnau pobol Dde Corea.

A’r rhedwr eithafol Lowri Morgan sy’n profi sut mae uchder eithafol yn effeithio ar fywydau pobol yr Andes, wrth gyrraedd y dref uchaf yn y byd, lle mae hyd at 60,000 o bobol yn cloddio am aur.

Mae Mynyddoedd y Byd yn gyd-gynhyrchiad rhwng S4C, y cwmni cynhyrchu Green Bay o Gaerdydd, y darlledwr JTV o Corea a’r dosbarthwyr o Canada Cineflix.

Back to News list