Mae DNA CYMRU ’nôl!

20th November 2015

Mae DNA CYMRU ’nôl!

O ble daeth y Cymry? Beth sydd yn ein cysylltu ni i weddill y byd? A beth sydd yn ein gwneud yn wahanol?

Jason Mohammad, Beti George a Dr Anwen Jones sy’n olrhain siwrnai epig ein DNA

Wedi darllediad y rhaglen lansio ar Ddydd Gŵyl Dewi 2015, mae DNA Cymru yn dychwelyd i’r sgrîn gyda chyfres arbennig sy’n mynd yn ddyfnach i’r hanes a’r wyddoniaeth, a chyflwyno canlyniadau DNA rhai o enwogion y genedl.

Mae mwy am y gyfres yma: www.s4c.cymru/cymrudnawales/c_index.shtml

DNA Cymru Tachwedd 22ain 8.00yh S4C

Pwy oedd cyndeidiau trigolion y fryngaer, cartref hynafol y Cymry cyn i’r Rhufeiniaid ddod? I ateb y cwestiwn, mae eisiau help tri sydd wedi cymryd prawf DNA – Caryl Parry Jones, Roy Noble a Ken Owens. Y nhw yw etifeddion i dri grŵp a ddaeth i Gymru wedi Oes yr Iâ – yr Helwyr Cynnar; y Ffermwyr Cyntaf; a Phobol y Byceri, maestri cyfrinch toddi metel. Roedd disgynyddion i’r tri grwp yn byw gyda’i gilydd yn y bryngaerau, yn ôl tystioliaeth profion DNA Cymru ar bobol Cymru heddiw. Ond mae’n debyg roedd un grwp yn llawer mwy amlwg na’r lleill.

DNA Cymru Tachwedd 29ain 8.00yh S4C

Mae DNA Cymru’n datgelu bod canran uchel o boblogaeth Cymru yn ddisgynyddion i hen benaethiaid a thywysogion – y rhyfelwyr a ‘gollasant eu gwaed’ yn ôl ein hanthem genedlaethol.  Ond pwy oedden nhw?  Mae’r ymchwil hefyd wedi dod o hyd i stori sy’n achosi syndod llwyr i un gwrol rhyfelwr a frwydrodd dros hen wlad ei dadau ar y meysydd chwarae – ond sydd hyd yma ddim yn gwybod dim byd o gwbl am ei wreiddiau brenhinol Cymreig.

DNA Cymru Rhagfyr 6ed 8.00yh S4C

Am fwy na mil o flynyddoedd, fe fu Cymru’n darged i filwyr estron. Mae’r Rhufeiniaid a’r Sacsoniaid, y Llychlynwyr a’r Normaniaid wedi gadael marc amlwg ar hanes Cymru. Ond ydy eu DNA nhw yma o hyd? Un sy’n credu’n gryf ei fod e’n ddisgynnydd i un o’r grwpiau hyn yw’r actor John Pierce Jones. Ond ydy ei brawf DNA’n cefnogi ei gred? Ac allem ni ddod o hyd i DNA’r mewnfudwyr a ddaeth o Fflandrys i Sir Benfro yn sgil concwest y Normaniaid?

DNA Cymru Rhagfyr 13eg 8.00yh S4C

Wrth edrych yn ôl dros y canrifoedd, mae’n bosib gweld patrymau yn ein geneteg ni – patrymau oesol sydd i’w gweld yn glir heddiw. Ond beth sy wedi digwydd i’n hachau ni yn y ddwy ganrif diweddaf, ers y Chwyldro Diwydiannol?

A beth am Gymru heddiw a’i geneteg? Beth ydy profion DNA Cymru’n dweud am y genedl gyfoes? A beth am y ffordd rydyn ni’n meddwl am y dyfodol? 

Mae gwybod mwy am ein geneteg yn gallu tanio ein dychymyg ni, yn ôl un o’n hactorion mwyaf adnabyddus, Michael Sheen.


Back to News list