Mi fydd pennod cyntaf 'Gwyl y Geni: Tsieina' ar yr awyr Ddydd Sul y 22ain o Fawrth ar S4C am 8 y.h

13th March 2015

Lowri Morgan yn dathlu genedigaeth


Mewn cyfres newydd dair rhan, bydd y gyflwynwraig a'r anturiaethwraig Lowri Morgan yn edrych ar wyliau sy'n dathlu digwyddiadau pwysig mewn bywyd. Ac mae croeso i chi ymuno yn y dathliadau nos Sul, 22 Fawrth ar S4C, wrth i ni ddechrau ein taith yn Beijing yn Gŵyl y Geni: Tsieina.

Byddwn yn dechrau'r dathlu gyda gŵyl y geni. Dyma ŵyl sy'n dathlu'r flwyddyn newydd a'r gwanwyn, ac mae'n cynnwys nifer o hen draddodiadau ac ofergoelion Tsieineaidd. Dyma ddathliad sy'n briodol iawn i Lowri, gan ei bod hi newydd roi genedigaeth i fachgen bach, Gwil, a dod yn fam am y tro cyntaf. Ac yn ystod ei hymweliad â'r ŵyl cafodd Lowri gyfle i ddal y babi cyntaf i gael ei eni yn ystod dathliadau'r flwyddyn newydd yn Beijing.

"Mae amseru'r rhaglen yn addas iawn," chwardda Lowri sy'n wreiddiol o Dre-gŵyr. "Roedd hi'n grêt gweld cymaint o draddodiadau sy'n gysylltiedig â'r flwyddyn newydd, a gweld bod hen draddodiadau yn dal i fodoli yno. Mae hi'n ŵyl sy'n rhan annatod o fywyd pobl Tsieina. Ond mae 'na broblemau hefyd, gan fod elfennau modern mwy gorllewinol yn dechrau newid yr ŵyl yn ara' bach."

Tra yn Beijing, aeth Lowri i ymweld â dau deulu gwahanol i weld sut roedden nhw'n dathlu'r ŵyl. Cafodd gyfle i siopa, coginio, bwyta a chwarae gemau gyda'r teuluoedd.

Daeth Lowri ar draws ambell draddodiad mwy rhyfedd, gan fod nifer o bobl yn gwisgo dillad isaf coch yn ystod y dathliadau. Ond er bod sawl traddodiad fel hyn wedi parhau, mae nifer wedi newid, wrth i'r wlad ddarganfod cyfoeth newydd. A sylwodd Lowri fod Tsieina fel gwlad yn datblygu'n gyflym.

"Mae rhai pobl yn dal eu gafael ar ofergoelion, tra bod eraill yn cael eu dylanwadu gan draddodiadau gorllewinol. Mae hi'n ddiddorol gweld y gwahanol draddodiadau'n esblygu. Mae pobl Tsieina yn credu'n gryf yn yr uned deuluol, a swydd y plant yw edrych ar ôl eu rhieni. Ond mae'r ddelfryd yna'n dechrau newid," dywed Lowri sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd.

Fel rhan o'r gyfres, teithiodd Lowri i Fecsico a Moroco hefyd i weld sut mae pobl yn y gwledydd hyn yn nodi digwyddiadau mawr bywyd. Ym Moroco gwelodd bobl o'r llwyth Berber yn dathlu gŵyl priodas, ac ym Mecsico fe'i synnwyd hi gan agwedd pobl tuag at y meirw yn eu Gŵyl Diwrnod y Meirw - sy'n digwydd yn flynyddol.

"Yn ystod adeg Calan Gaeaf roedd pobl yn rhoi blodau ar feddau eu hanwyliaid ac wedyn yn mynd allan i barti er mwyn dathlu bywyd. Maen nhw'n credu bod ysbryd y meirw wedi ail ymuno â nhw ar gyfer y dathliadau. Dyw e ddim yn golygu bod colli rhywun yn golygu llai iddyn nhw. Mae'n dal i frifo'r un peth; mae jyst yn ffordd wahanol o weld pethau. Dyna sy'n gwneud y gyfres yn ddiddorol, rwyt ti'n gweld agweddau gwahanol bobl tuag at ddigwyddiadau hanfodol bywyd ar draws y byd."

Gŵyl y Geni: Tsieina
Nos Sul 22 Mawrth 8.00, S4C
Isdeitlau Saesneg
Gwefan: s4c.cymru Ar alw: s4c.cymru/clic
Cynhyrchiad Green Bay Media ar gyfer S4C

 

Back to News list