Yr Anialwch – y gyfres yn dechrau ar S4C

12th March 2013

Bydd chwech o wynebau cyfarwydd S4C yn mentro i ganol rhai o lefydd mwyaf heriol y ddaear yn y gyfres newydd Yr Anialwch sy'n dechrau ar S4C nos Fercher, 13 Mawrth.

Y cyflwynydd Aled Samuel fydd y cyntaf i fynd ar antur a hynny yn yr Outback, Awstralia. Yn yr wythnosau sy'n dilyn, bydd yr actores a chyflwynydd, Ffion Dafis yn niffeithwch y Gobi ym Mongolia, yr actor, John Pierce Jones yn yr Atacama yn Chile, y cyflwynydd, Jason Mohammad yn anialwch Jiwdea, yr athletwraig a chyflwynydd, Lowri Morgan yn anialwch y Namib yn ne Affrica a'r actores, Mali Harries, yn y Gobi yn India.

Fel un sydd â pherthnasau agos yn byw yn Perth, mae Aled Samuel a'i deulu yn gyfarwydd â theithio i Awstralia. "Ond gweld y canol o'r awyren fydda i fel arfer," meddai Aled. "Roedd hwn yn gyfle i fynd i'r canol a gweld bod pobl, nid yn gorfod byw yn yr anialwch, ond yn dewis bod yno ac yn cynnal bywoliaeth.

"Ein tuedd yw meddwl am y crastir eang yma fel un ransh fawr a bues i'n treulio rhai dyddiau mewn lle felly - fferm fwya'r byd gyda miloedd o wartheg, yr iacha' welais i erioed gyda'u cotiau'n gloywi. Ond y realiti yw bod cymunedau gwahanol iawn i'w gilydd ar draws y canolbarth a phobl yn byw yn ddigon iach a bodlon ynddynt er bod y byd modern - masnach a diwydiant - yn pwyso ac yn llygadu adnoddau'r anialwch."

Yn ogystal â threulio rhai dyddiau ar y ransh gan gysgu allan o dan y sêr, mae Aled yn galw ymweld ag un o dafarnau mwyaf diarffordd y byd, yn cael ei ddal mewn storm ac yn ymweld â thre' fach Coober Peddy sy'n gyfrifol am gynhyrchu 95% o holl opal y byd. Yno mae'n cwrdd â Chymro, Phil Lewis o Abertyleri, sydd wedi bod yn cloddio am opal yno ers bron deugain mlynedd.

Mae Aled hefyd yn ymweld â theulu o aborigines a symudwyd o'u cynefin gan yr awdurdodau yn y 1940au er mwyn sefydlu Maes Rocedi Woomera. Mae trychfilod a madfallod yn rhan o'u diet ac mae Aled yn rhannu eu pryd bwyd.

"Mae anialwch Awstralia heddiw yn gynefin i amrywiaeth eang o bobl; pob un yn chwilio am ei drysor, boed hwnnw yn y tir neu yn y rhyddid o fyw yn yr Outback. Mae 'na ramant i'r tirlun cras - rhyw hud a phrydferthwch unigryw sy'n swyno pawb sy'n camu i'r tywod yma," meddai Aled.

Cynhyrchwyd y gyfres gyda chydweithrediad France Télévisions, Cronfa ED Creadigol Cymru (Wales Creative IP Fund), S4C Digital Media Limited a Sky Vision.

Back to News list